KATR!NAHOF biedt o.a. dagbesteding aan een zestigtal volwassenen met een beperking door zinvol en waardevol werk op maat van hun mogelijkheden. We zijn overtuigd dat arbeid helpt om deel uit te maken van de maatschappij, voldoening schept en bijdraagt tot de eigenwaarde van elke mens.

Daarom start KATR!NAHOF dit SOEP!E-project op: een project dat nieuwe kansen schept door een zinvolle en inclusieve dagbesteding.

Heeft uw bedrijf interesse om SOEP!E, de soepkar van KATR!NAHOF, een duwtje in de rug te geven?

Dit kan door:

Wat bieden wij?

Maar misschien hebt u zelf een apart idee? Dan bekijken we graag met u de mogelijkheden. Contacteer ons gerust.

Wil u ons gewoon steunen zonder een tegenprestatie?

Stort uw financiële bijdrage op het speciale giftenrekeningnummer BE26 7805 9046 0029 met vermelding ‘ gift +naam’. Vanaf een gift van 40 euro gestort in het jaar 2017 krijgt u van ons een fiscaal attest in de loop van februari 2018.

Onze sponsors